VIETSING KINDERGARTEN AND ELEMENTARY SCHOOL

Sự phát triển hệ sinh thái đô thị một cách nhanh chóng như vậy sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý bất an của trẻ em. Bài toán cần giải ở đây là kiến tạo một “ngôi nhà trú ẩn” mang lại cho các em cảm giác an toàn và thân thuộc trong thành phố. Với mong muốn “bảo vệ”, MAS Architecture đã đề xuất chiến lược thiết kế “sân trên sân” và bảo vệ cấu trúc này bằng tổ hợp khối kiến trúc công năng bao bọc lại cho trẻ em – như một vòng tay ôm trọn ngăn cản các tác động thay đổi từ bên ngoài.

Sự phát triển hệ sinh thái đô thị một cách nhanh chóng như vậy sẽ ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý bất an của trẻ em. Bài toán cần giải ở đây là kiến tạo một “ngôi nhà trú ẩn” mang lại cho các em cảm giác an toàn và thân thuộc trong thành phố. Với mong muốn “bảo vệ”, MAS Architecture đã đề xuất chiến lược thiết kế “sân trên sân” và bảo vệ cấu trúc này bằng tổ hợp khối kiến trúc công năng bao bọc lại cho trẻ em – như một vòng tay ôm trọn ngăn cản các tác động thay đổi từ bên ngoài.

Với định hướng phát triển giao thông nội khu cho trẻ em, chúng tôi tách biệt hoàn toàn với các giao thông tiếp cận khác như đưa đón trẻ, nhập xuất hàng hoá tại các đường giao thông nội bộ xung quanh công trình. Các em được bảo vệ bằng giải pháp phân lớp công năng rõ ràng và không tạo cảm giác tù túng bằng những cảnh báo.

Thiết kế của trường liên cấp VietSing như một tiền đề cho định hướng phát triển giáo dục tương lai. Sự phát triển và đổi mới nhanh của đô thị không nên gây tác động trực tiếp lên thế giới quan trong quá trình trưởng thành của một đứa trẻ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *