ESTRELLA BOUTIQUE HOTEL HOÀN THÀNH VÀ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Estrella Boutique Hotel được xây dựng trên trục đường sầm uất Nguyễn Văn Thoại – gần tiếp giáp ra biển Đà Nẵng. Ưu điểm về vị trí cũng như khuyết điểm về giao thông được MAS Architecture khai thác tối đa trong tư vấn định hướng phát triển dự án.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *