ARCHDAILY MAGAZINE – 2023 – VIETSING KINDERGARTEN AND ELEMENTARY SCHOOL

VIETSING Kindergarten and Elementary School – một “ngôi nhà trú ẩn” cho trẻ em

Xem chi tiết tại Archdaily : https://www.archdaily.com/999432/a-summer-school-campus-in-hungary-and-a-wooden-kindergarten-in-spain-10-unbuilt-educational-facilities-submitted-by-the-archdaily-community

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *